Лицензи и сертификати


Лицензи от "Министерство на регионалното развитие и благоустройство"

Сертификати TUV

Сертификати и грамота от "Камара на строителите в България"

Грамота и удостоверение от БААИК

Декларации на ръководството

Удостоверение от Министерство на инвестиционното проектиране