АМ"Струма" - лот 3.3


Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница

Изпълнител: Обединение "Струма – лот 3.3", съставено от "ГБС Инфраструктурно строителство"АД, "Пътстрой" - 92"АД, "Главболгарстрой"АД, "Геострой" АД, и подизпълнител "ГБС "Благоевград" АД.

Договор за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 - №137/25.09.2015г.

Максимална договорна цена по договора за строителство: 234 123 013 лв. без ДДС.

Консултант: "Пътинвест – инженеринг" АД

Договор за супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 - №138/25.09.2015г.

Максимално допустимо възнаграждение по договора за супервизия: 2 998 161,28 лв. без ДДС.

Дата на Започване: 06.11.2015 г.

Време за Завършване: 1280 дни

Дата на Завършване: 09.05.2019г.

Дата на завършване на всички дейности по проектиране от Изпълнителя: 05.11.2016г.

Дата на завършване на подготвителен етап преди строителството: 04.05.2017г.

Дата на завършване на етап за изпълнение на строителството: 09.05.2019 г.

Дата на изтичане на Срока за Съобщаване на Дефекти: 09.11.2020 г.

Дата на завършване на етап за заключителни дейности: 09.12.2020 г.

Обектът се финансира по линия на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г.

Настоящият договор обхваща супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 „Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624. Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км и за него са предвидени 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези. В този Лот трасето на магистралата е в близост до река Струма, като я пресича два пъти. Пресича последователно притоците на реката при км 401+810 река Злинска, река Цапаревска при км 405+500, река Потока при км 409+500. Преминава над ж.п. линията София-Кулата на км 415+826, пресича река Санданска Бистрица при км 416+92, Лешнишка при км 419+295.