АМ"Струма" - лот 3.3 Кресна - Сандански


Подписване на договори за строителство, проектиране и супервизия на лот 3.3 Кресна- Сандански, част от лот 3 на АМ "Струма"

Изпълнител: Обединение "Струма – лот 3.3", съставено от "ГБС Инфраструктурно строителство"АД, "Пътстрой" - 92"АД, "Главболгарстрой"АД, "Геострой" АД, и подизпълнител "ГБС "Благоевград" АД.

Стойност на договора за строителство: 255 773 414 лв. с ДДС.

Строителен надзор: "Пътинвест инженеринг" АД за 2 998 161 лв. без ДДС.


Договор за супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 - №138/25.09.2015г.

Договор за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма” Лот 3.3 - №137/25.09.2015г.


Дата на Започване: 06.11.2015 г.

Време за Завършване: 1280 дни

Дата на Завършване: 09.05.2019г.


Дата на завършване на всички дейности по проектиране от Изпълнителя: 05.11.2016г.

Дата на завършване на подготвителен етап преди строителството: 04.05.2017г.

Дата на завършване на етап за изпълнение на строителството: 09.05.2019 г.

Дата на изтичане на Срока за Съобщаване на Дефекти: 09.11.2020 г.

Дата на завършване на етап за заключителни дейности: 09.12.2020 г.


Обектът се финансира по линия на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г.