АМ „Марица“ Свиленград - Капитан Андреево


АМ „Марица“ км 99+820 до км 108+510


Шофьорите вече преминават по новото дясно платно на АМ „Марица“ между Свиленград и Капитан Андреево - от км 99+820 до км 108+510. Общата дължина на отсечката е 8,6 км. Проектът е изпълнен със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“. Инвестицията в дясното платно е за близо 28 млн. лв. С въвеждането му в експлоатация по магистрала вече се пътува от Димитровград до ГКПП „Капитан Андреево“.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова връчи на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров разрешението за ползване на обекта. Водосвет за здраве и безаварийно пътуване по новата отсечка отслужи на пътен възел "Свиленград" отец Константин. Днес завършва 35-годишното строителство на обекта. Надявам се това да е краят и на дългогодишния преход, каза министър Павлова. Първото превозно средство, което премина по новото дясно платно, минути след освещаването, бе ТИР с регистрация от област Пловдив.

Лявото платно на АМ „Марица“ от 99-ти до 108-ми километър е изградено през 80-те години. Строителството на дясното започва през 2013 г. след като правителството осигури средства за стартиране на строително-монтажните работи. В участъка има 6 селскостопански подлеза, 2 надлеза и мост над река Канаклийска. Надлезът при км 102+550 осигурява безконфликтното пресичане на АМ „Марица“ с пътя Свиленград – Пъстрогор, а съоръжението при км 103+832 с пътя Свиленград – Левка.

Изпълнител на обекта е „ПСТ Груп“ ЕАД /“Пътни строежи“, Пловдив и „ПСТ Холдинг“ ЕАД/. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг“ ЕООД, а авторският от „Пътпроект“ ЕООД.

АМ “Марица” е по протежението на Транс-европейската транспортна мрежа и ще свързва АМ „Тракия” при пътен възел „Оризово“ с Капитан Андреево на българо-турската граница. Част е от европейския транспортен коридор №IV и от Трансевропейската автомагистрала „Север-Юг”. Общата дължина на АМ „Марица“ от връзката с АМ „Тракия“ до ГКПП „Капитан Андреево“ е около 117 км.

Снимки и статия: www.api.bg