A3 Щип - Кочани (Македония)


Щип - Крупище (от 0+000км до 14+300км)

Възложител: Обществено предприятие за държавни пътища;

Финансиране: Европейска банка за възстановяване и развитие;

Изпълнител: Консорциум - GRANIT - BETON;

Строителен надзор: "Пътинвест инженеринг" АД;


Начало на строителство: 31.03.2017 г.;

Срок на обекта: 24 месеца;

<< Обратно към обекти