Откриване на мост Симеоновград


Откриване на мост Симеоновград