АМ “ХЕМУС”, у-к “БЕЛОКОПИТОВО-КАСПИЧАН


АМ “ХЕМУС”, у-к “БЕЛОКОПИТОВО-КАСПИЧАН от км 342+200 до км 349+780


• Начало на строителство - Протокол обр.2а от 14.09.2011г

• Край на строителство - Констативен акт обр. 15 от 24.07.2013г.

• Протокол 16 – 19.09.2013г.

• Разрешение за ползване: 04.10.2013г.

• Срок на обекта: Констативен акт обр. 15 от 24.07.2013г.

• Строител: АВТОМАГИСТРАЛИ ”ЧЕРНО МОРЕ”- гр.ШУМЕН

• СН: „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

• Проектант: “ПЪТПРОЕКТ” ЕООД София

• Стойност по договора за строителство: 37 662 609лв без ДДС

• Стойност на договора за СН: 696 758 лв. без ДДС