АМ „СТРУМА” ЛОТ 4


АМ „Струма” ЛОТ 4 в участъка „Сандански-Кулата” от км 423+800 до км 438+500

Обща информация

1. Сключен Договор за строителство с „Актор АСД” - № РД-33-2 от 19.03.2012г. Срок за изпълнение 23 месеца , започващ да тече от началото на строителството,(05.04.2012 г.) , до датата на приключване.

2. Сключен Договор за консултантски услуги с „Пътинвест-инженеринг” АД - № РД-32-10 от 21.03.2012г. Срок за изпълнение 25 месеца.

Описание на Проекта

Проектът е изготвен във фаза Технически Проект.

Проектът включва изграждането на два пътни възела на две нива:

  • Пътен възел „Мелник-Петрич” на км.425+180
  • Пътен възел „Ново Кономлади-Генерал Тодоров” на км. 431+228

В проекта е предвидено изграждането на две нови пътни връзки:

  • София-Марикостиново
  • Марикостиново-София

Трасето на магистралата завършва на км.438+500,а до км 438+760 (На около 2 км.от границата с Гърция) е проектирана връзка за включване на този участък към съществуващия път.

<< Обратно към обекти