АМ „ТРАКИЯ” ЛОТ 2


АМ „ТРАКИЯ” ЛОТ 2 от км 210+100 до км 241+900

 • Начало на строителство – 09.06.2010 г.
 • Край на строителство – 09.07.2012г.(по договор)
 • Срок на обекта - 25 месеца
 • Строител: Трейс Груп
 • СН: Пътинвест инженеринг АД
 • Проектант: Пътпроект; Мостконсулт
 • Стойност на договора за строителство: 137 868 000 лв (с ДДС)
 • Стойност на договора за СН: 1 349 579 лв (с ДДС);
  1 124 649 лв (без ДДС)

В разглеждания участък са включени:

 • - директно трасе на автомагистралата от км 210+100 до км 241+900
 • - пътен възел "Стара Загора" при км 210+550 при пресичането с път І-5
 • - 20 големи съоръжения, от които мостовете са 5, надлезите над пътищата от републиканската пътна мрежа са 6, има и жп надлез над жп линията Нова Загора-Раднево. Селскостопанските надлези са 8.

Пътният възел "Стара Загора" (пълна детелина) при км 210+550 е един от най-големите в България. Разрешението за ползване е от 13.10.2011 г., с което възелът е въведен в експлоатация 8 месеца предсрочно.

<< Обратно към обекти