ЛОТ-13 II-49 "Търговище-Разград"


ЛОТ-13 II-49 "Търговище-Разград" км 9+800 -км 11+832.85; км 11+942.87 - км 30+658.87