ЛОТ № 43 - Път ІІІ-536, Път ІІ-53


ЛОТ № 43 „Рехабилитация и реконструкция на

Път ІІІ-536 „О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенец” от км 0+000 до км 3+101.24 и

Път ІІ-53 „Границата ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ-Бургас”


Местонахождение: Област Ямбол, Община Ямбол, град Ямбол

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” и Община Ямбол

Екип за управление на проекта:Агенция „Пътна инфраструктура”

Консултант (Строителен надзор): „Пътинвест инженеринг” АД – София

Строител: Обединение "Трейс Изток" ДЗЗД- София

Проектант: "Трансконсулт - 22" ООД-София