ЛОТ 35 Път ІІІ-306 "Луковит-Червен бряг-Кнежа"


ЛОТ 35 „Рехабилитация Път ІІІ-306 "Луковит-Червен бряг-Кнежа"


Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Начало на строителство: Протокол обр. 2а от 26.10.2012 г.

Край на строителство: Констативен акт обр. 15 – 23.09.2013 г., Протокол 16 – 22.11.2013г.

Разрешение за ползване: 28.11.2013г.

Срок на обекта: 124 календарни дни от протокол обр.2а до подписване на акт обр. 15 от 26.10.2012г

Строител: КОНСОРЦИУМ „ПЪТИЩА ПАМ”

СН: „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ”АД

Проектант: „ТРАНСКОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД

Стойност по договора за строителство: 10 356 956,72 лв без ДДС

Стойност на договора за СН: 319890 лв. без ДДС.