Път III-106, Благоевград – Ст. Лисичково – Македония


ЛОТ 40 „Рехабилитация и реконструкция на път III-106, Благоевград – Станке Лисичково – Граница Македония” от км.0+000 до км. 1+820 и от км. 2+700 до км.24+343,52”

<< Обратно към обекти