Плувен басейн – град Смолян


Реконструкция и рехабилитация на плувен басейн – град Смолян – I–ви и II–ри етап

Сградата е построена през 1970 година. Реконструкцията обхваща всички нива на сградата. Изцяло обновена СПА зона, подови настилки и стенна керамика, басейн, фоайе, трибуни. Сградата е предназначена за едновременно ползване от 300 човека – 120 седалки на трибуни, басейн, 44 места в съблекални, 36 места в кафе и при ползване на всички останали помещения едновременно.

Технически показатели на сградата:

Застроена площ сутерен: 801,00м2;

Участъкът е с обща дължина 20 235.61 м.

Застроена площ на К±0.00: 1107.00м2;

Застроена площ на К+2.80: 376.23м2;

Разгъната застроена площ : 2284,23м2

Строител и проектант: ДЗЗД “Спорт за Смолян“, гр. Смолян

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 19.09.2016 г.