Подобряване на пътната инфраструктура


Подкрепа на развитието на потенциала за регионален туризъм чрез подобряване на съществуващата инфраструктура, компонент 1: "Подобряване на пътната инфраструктура"

Пътна връзка на обект „Игрище за голф”-СО “Топола”- Община Каварна

Рехабилитация на път ІV-50009-(І-5) "Цинга - Дряновски манастир" от км 3+100 до км 4+550

Път ІV-40082 "Надарево - Кочово - Осмар - Троица - Хан Крум” в участъка от км. 17+400 до км. 23+100

<< Обратно към обекти