Изграждане на канализация, с. Ивайло


Изграждане на канализация, подмяна водопровод, канална ПС и тласкател в населено място Ивайло, Община Пазарджик, I и II етап

<< Всички обекти