Софийски околовръстен път - южна дъга


Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път - южна дъга"
Уч-к бул. "Сименовското шосе - бул. България" - от км 44+720 до км 49+291,40.

<< Всички обекти