Път ІІ-11 Видин-Лом


Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура - заем №3865BUL от Световна банка - Лот1 Път ІІ-11 Видин-Лом:
Участък 1- от км 0+000 до км 10+924;
Участък 2- от км 14+010 до км 16+116,44;
Участък 3- от км 31+873 до км 41+967;
Участък 4- от км 49+691 до км 57+746,83;
Участък 5- от км 68+279 до км 70+222,99;
Участък 6- от км 102+200 до км 104+175

<< Обратно към обекти