Пътен възел "Бургас - Средец - Созопол"


"БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V", ЛОТ № 25, Пътен възел „Бургас – Средец – Созопол” на Път I-9 с Път ІІ-79 при км 241+600 на път І-9 "Бургас - Малко Търново"

 • Начало на строителство - 31.01.2011 г.
 • Край на строителство - 22.06.2012г. (по договор: 31.09.2012г.)
 • Срок на обекта - 18 месеца
 • Строител: Хидрострой АД
 • СН: Пътинвест инженеринг АД
 • Проектант: Пътпроект ЕООД
 • Стойност на договора за строителство: 7 470 389,65 евро с ДДС
 • Стойност на договора за СН: 177 746,4 лв с ДДС

Новопостроеният пътен възел "Бургас - Средец - Созопол" е реализиран на две нива, на кръстовището на Път I-9 с Път ІІ-79 при км 241+600. Изграден е на мястото на съществуващото едноплощно светофарно регулирано пътно кръстовище на Път I-9 "Варна - Бургас - Созопол" с ул. "Чаталджа" и Път II-79 "Бургас - Елхово" на територията на град Бургас. Изградената естакада с обща дължина 451,70 м е 18 отворно съоръжение, разделено на четири секции. Първата и четвъртата секция са с по пет отвора по 25,00 м., а втората и третата – с по четири отвора също по 25,00 м. Изградена е нова конструкция на настилката за директното трасе и пътните връзки на пътния възел, осигуряващи възможност за движение на МПС при натоварване от 11,5 тона/ос. При изпълнение на обекта са вложени над 41 350 тона асфалтови смеси на площ приблизително 110 000 м2.

Проектът включва:

 • - Изграждане на кръгово кръстовище с нови пътни връзки и подходи с площ от 34 000 кв.м;
 • - Изграждане на естакада и нов пътен участък с дължина 1 017 м и площ от 22 400 кв.м по главно направление на Път І-9 "Варна - Бургас - Созопол";
 • - Рехабилитация на 2580 м от настилката по трасето на път І-9 от пътния възел до надлез Владимир Павлов;
 • - Изграждане на нови осем колектора с обща дължина от 2 485м;
 • - Изграждане на самостоятелно улично осветление при обща дължина на трасето за осветление от 8500 м;
 • - Доставка и монтаж на 3200 м стоманена предпазна ограда тип H2W4 и 1150 м предпазен парапет;

На откриването присъстваха министър–председателят Бойко Борисов, председателят на УС на агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров, министърът на Регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, кметът на Бургас Димитър Николов, Зинаиида Златанова - ръководител на представителството на Европейската комисия в България, зам. министърът на финансите Боряна Пенчева, областният управител на Бургас Константин Гребенаров, Изпълнителният директор на „Пътинвест инженеринг” АД инж. Валентин Зарев, Велико Желев и Николай Пашов – представители на „Хидрострой” АД.