Път ІІІ-306 "Червен бряг - Чомаковци"


BG16RFOP001-7.001-0011-U-01 Етап I на ОП “Региони в растеж” 2014 - 2020г., Лот 17, Рехабилитация на път ІІІ-306 "Червен бряг - Чомаковци" от км 9+715 до км 19+207 с обща дължина 9,492км, област Плевен