Път ІІІ-112 Дъбова Махала – Брусарци – Смирненски


Рехабилитация на път ІІІ-112 Дъбова Махала – Брусарци –Смирненски, от км 16+174 до км 20+574,89 и на път ІІ-13 Кнежа-Искър от км 82+922,57 до км 89+728,90, Област Монтана и Област Плевен

• Начало на строителство - Протокол обр. 2а от 02.07.2012г

• Край на строителство - Констативен акт обр. 15 – 18.12.2013г.

• Протокол 16 – 14.02.2014г.

• Разрешение за ползване: 05.03.2014г

• Срок на обекта: Констативен акт обр. 15- 18.12.2013г.

• Строител: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М” АД

• СН: „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

• Проектант: “ПЪТПРОЕКТ” ЕООД София

• Стойност по договора за строителство 7 951 068,54 лв без ДДС

• Стойност на договора за СН: 231 748 лв. без ДДС

<< Обратно към обекти