Лот 14 Път ІІ-86 “Асеновград – Смолян”


Лот 14 от Проект “Транзитни пътища V”- Програма за хармонизация на националната пътна мрежа
Обект: Проект „България-Транзитни пътища V”, Лот 14 Рехабилитация на път ІІ-86 “Асеновград – Смолян” от км 27+700 до км 76+306,70

Възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Консултант (по ФИДИК): МОТ МАКДОНАЛД

Строителен надзор: „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр.София

Строител: СДРУЖЕНИЕ „РОДОПИ ІІ-86”

Проектант: “ПЪТПРОЕКТ” ЕООД – гр. София

<< Обратно към обекти