Път II – 62 „Кюстендил обходен път – Дупница”


ЛОТ № 9.1 /ЛОТ 23А/ Проект „Транзитни пътища V. Път II – 62 „Кюстендил обходен път – Дупница” от км 0+000 до км 37+465 и Път I –1 ”Дупница обходен път” от км 326+939 до км 331+522,50.

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Консултант: Мот МакДоналд България

Строителен надзор: „Пътинвест инженеринг” – АД гр. София

Строител: Сдружение „Пътища Кюстендил”

Проектант: „Илия Бурда” ЕООД гр. София

<< Обратно към обекти