Виадукт „Звездица”


Основен ремонт (рехабилитация) на АМ ”Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511 до км 2+911