Клиенти


Клиент Изпълнявани обекти през 2015 г.
Агенция "Пътна Инфраструктура" АМ "Марица" - участък от км 99+820 до км. 108+510
АМ "Хемус", участък "Белокопитово - Каспичан"
Автомагистрала "Струма" ЛОТ4, участък "Сандански - Кулата"
Автомагистрала "Струма" ЛОТ2, участък "Дупница-Благоевград"
ЛОТ 51 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-302 Драгомирово-Царевец
ЛОТ 5 У-к 3 Път І-7 Силистра Шумен и у-к 6 Път І-7 Шумен В.Преслав-Върбица
Лот 14, Път II-86"Асеновград - Смолян" от км 27+700 до км 76+306.70 от Проект Транзитни пътища V
Укрепване на свлачищни процеси на АМ Хемус при км 26+050
Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 30+874 на АМ "Хемус"
РВР Път ІІІ-5007 с.Ветрен-Николаево-Конаре-надлез над път І-6
Път ІІ-37 Батак Доспат, деформирани участъци и технически контрол
Отчуждителни процедури на обект Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 Калотина-СОП
Изпълнение на отчуждителни процедуриза елементите на техническата инфраструктура за обек АМ"Марица"
ОПУ Варна „Рехабилитация на пътен подлез на АМ „Хемус”
ОПУ Габрово Ремонт на път III-5006 "Габрово - Узана"
Реконструкция на бул. "Трети март", гр. Габрово
ОПУ Смолян Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път III-197 Борино - Девин
ОПУ Кюстендил Изграждане на участък от Път ІІІ-104 /Дупница-Благоевград/-Бобошево Четирци
Министерство на регионалното развитие и благоустройството Брегозащита в Силистра
Брегозащита и укрепване на свлачища в Поморие
Министерство на околната среда и водите Строителен надзор при закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Лом, област Монтана
Строителен надзор и инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 съществуващи сметища в област Русе
Общ.Полски Тръмбеш Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на община П.Тръмбеш
Община Свиленград Рехабилитация на улици в централна градска част гр.Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена
Община Чепеларе "Благоустройство на ул. Васил Дечев"
Община Баните Рех. на общ. път Давидково-Стърница
Община Доспат Многофункционална зала и покрит басейн гр. Доспат
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища с.Барутин-Владово дере-с.Бръщен-с.Црънча община Доспат
Община Смолян Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол гр.Смолян - строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци
Община Свиленград Рехабилитация на улици в централна градска част гр.Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена
Общ.Георги Дамяново Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение -с.Копиловци аванс
Община Кула Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на строително-ремонтни работи на обект:"Защитено жилище с капацитет 8 потребители на възраст над 18 години в УПИ ІV-716,кв.11 в гр.Кула
Община Тервел Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа гр.Тервел аванс
Община Генерал Тошево Реконструкция на улична мрежа и тротоари
Община Добричка Довеждаща инфраструктура на Регионално депо за ТБО с.Стожер
Община Струмяни Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката
Община Бяла Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в кв.Бяла-изток ул."Хан Аспарух" от ул. "Черноморска"/о.к.361/ до ул."Хан Тервел"/о.к.499/,ул.ПетърІ" от о.т.383 до о.т.371,ул."Хан Омуртаг"от о.т.382 до о.т.373,ул."Княз Борис І"
Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс"Черноморец"
Община Искър Туристическа екопътека "Тульово" община Искър
Община Елена Реконструкция и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа в община Елена
Община Елена Реконструкция и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа в община Елена
Георги Дамяново Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение -с.Копиловци
Община Кула Подобряване на уличната инфраструктура в селата на общ. в гр.Кула
Община Главиница Аварийно възстановяване на съществуващ отводнителен канал гр.Главиница
Алианс за регионални и граждански инициативи/Арги/ клон Силистра Логистичен център за развитие на предприемачеството-Силистра-Кълъраш в УПИ VІІ,Кв.265 по плана на гр.Силистра
ТЕЦ Бобов дол Метален и стоманобетонен газоход,блок 3

Клиент Завършени обекти през последните 3 години
Агенция "Пътна Инфраструктура" - АМ "Марица" - участък от км 99+820 до км. 108+510
- Рехабилитация на път ІII-112 Дъбова махала-Брусарци-Смирненски от км 16+174
- АМ"Хемус" Белокопитово - Каспичан от км 337+302 до км 342+200
- Допълнителни видове работи АМ "Струма" ЛОТ4, участък "Сандански - Кулата" от км 423+800 до 438+500
- ЛОТ 51 Рехабил5итация и реконструкция на път ІІІ-302 Драгомирово-Царевец от км 10+000 до км 27+460 с обща дължина 17,460,област В.Търново
- Ремонт на път III-5006 "Габрово - Узана", реконструкция на бул. "Трети март", гр. Габрово, I етап - от км 2+100 до км 2+707; II етап - от км 3+094 до км 4+385
- Рехабилитация на пътен подлез на АМ „Хемус” при км 379+414
- П.в.Българово при км 352+084 по километража на АМ"Тракия" у-к"Оризово-Бургас" от км 325+280 до км 360+548,46
- Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път III-197 Борино - Девин при км. 79+660
- СН - Път ІІ-37 Батак Доспат, деформирани участъци при км 209+950 и технически контрол на Път ІІ-37 Батак Доспат, деформирани у-ци при км 171+746,км 172+480 и км 186+656
- "Рехабилитация на път III-293 "Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич; application number: 2(2i)-1.1-9"; Програма ТГСРумъния - България 2007-2013 г.
- ЛОТ 46 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-202 Русе-Цар Калоян-Щръклево-Кацелово-Опака-Попово" от км 0+000 до км 6+893,06 и от км 9+362 и до км 12+000 с обща дължина 9,631 км, област "Русе
- ЛОТ 35 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-306 Луковит-Червен бряг-Кнежа от км 0+000 до км9+715 и от км19+207 до км 35+946, с обща дължина 26,454,област Плевен,Ловеч
- ЛОТ 40 Рехабил5итация и реконструкция на път ІІІ-106-Благоевград-Ст.Лисичково-гран.Македония от км 0+00 до км 1+820 и от км 2+700 до км 24+343,52, с обща дължина 23,464,област Благоевград
- ЛОТ 42 Рехабил5итация и реконструкция на път ІІ-13 Крапчене-Стубел-Липен-гран.с ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060,с обща дължина 10.060 км, област Монтана
- ЛОТ 43 Рехабил5итация и реконструкция на път ІІІ-536-оп Ямбол-Роза-Ботево-М.кладенец-Скалица-Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101,24 и път ІІ-53-Границатап ОПУ Сливен-оп Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Гран. С ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238,24 с обща дължина 5,050,област Ямбол
- ЛОТ 23 а Път II-62 "Кюстендил - обходен път - Дупница", участък от км 0+000 до км 37+465 и Път I-1 "Дупница - обходен път", участък от км 326+939 до км 331+522, с обща дължина 42,048 км
- Рехабилитация на път ІІІ-2008 "Девня-кв.Повеляново-Езерово-варна" от км 16+420 до км 23+200
Община Медковец - Канализационна система с пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец, област Монтана
- Изграждане на улична мрежа в с. Аспарухово, община Медковец, област Монтана
Софийска вода - Канализация и водопровод по бул. "Братя Бъкстон" и канал по ул. "Иван Сусанин"
- Главен канализационен клон III по бул. "Братя Бъкстон"
- Канализация и водоснабдяване по бул. "Братя Бъкстон" от ул. Българска Легия до Околовръстен път
Свиленград - Рехабилитация на улици в централна градска част гр.Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена
Югоизт. държ. предприятие - Горски път "Кореник" - липов дял и отклонение в П.Т.36 при км 2+946,5 на територията на ТП на ЮИДП Сливен-ДГС Котел"
- Третостепенен горски автомобилен път "Бички дюзю-Ялъ борун" на територията на ТП на ЮИДП Сливен-ДГС Котел"
Смолян - Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО - Смолян, І етап
Медковец - Канализационна система с пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец, област Монтана
- Изграждане на улична мрежа в с. Аспарухово, община Медковец, област Монтана
Бяла - Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в кв.Бяла-изток ул."Хан Аспарух" от ул. "Черноморска"/о.к.361/ до ул."Хан Тервел"/о.к.499/,ул.ПетърІ" от о.т.383 до о.т.371,ул."Хан Омуртаг"от о.т.382 до о.т.373,ул."Княз Борис І" от о.т.381 до о.т.374,ул."Брегова"от о.т.378 до о.т.376 и ул."Хан Тервел"от о.к.415 до о.к.499",гр.Бяла,общ.Бяла,обл.Варна