Услуги


„Пътинвестинженеринг” АД предоставя инженерингови услуги във всички сфери на обществената и частна инфраструктура:

 • Строителен Надзор
 • Консултантски Услуги
 • Инженеринг

„Пътинвестинженеринг” АД предлага цялостни решения по проекти свързани с:

  ОКОЛНА СРЕДА
 • Води
 • Управление на отпадъците
 • Саниране
 • Регионалното развитие и благоустройство
 • Опазване на околната среда
  СТРОИТЕЛСТВО
 • Индустриални / производствени предприятия
 • Мостове
 • Оборудване и съоръжения
 • Структурен анализ
  ТРАНСПОРТ
 • Пътища
 • Железница
 • Летища