Виадукт при км 30+874 на АМ "Хемус"


Проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 30+874 на АМ "Хемус"


Начало на строителство - 07.08.2013г.

Край на строителство - 23.10.2015 г.(по договор); акт 15 - 23.10.2015 г.

Протокол 16 – 28.12.2015г.

Разрешение за ползване: 30.12.2015г.

Срок на обекта – 527календарни дни-Констативен акт обр.15 от 23.10.2015г.

Строител: ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

СН: „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ”АД

Проектант: ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД

Стойност на договора за СН: 230 025.91 лева. без ДДС

Проектирането и строителството на виадукта при км 30+874 са извършени през края на седемдесетте и началото на осемдесетте години на миналия век. Изпълнени са два моста (по един за всяка посока на движение), които се състоят от по 12 отвора с дължина от 60m. Общата дължина на всеки от мостовете е 720m.

На базата на резултатите от проведените обследвания и заключенията от извършените изчисления е изготвен технически проект за аварийни ремонтно-възстановителни работи по виадукта и са изпълнени следните рехабилитационни дейности по:

I.Долно строене /дясно и ляво платно/

II.Връхна конструкция/дясно и ляво платно/

III.Пътни работи по двете платна: