Рекултивация на депо за неопасни отпадъци


Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Лом


Възложител: Община Лом