A3 Щип - Кочани (Република Северна Македония)


Щип - Кочани (Република Северна Македония)

Скоростният път започва северозападно от Щип, в месността „Три Чешми“ и продължава в североизточна посока през селскостопански земи, минавайки между селата Крупище и Жиганци на разстояние от около 2-2.5 км, след това в близост до с. Соколарци, с. Спанчево, с. Баня и с. Тръкание и завършва в пътен възел Кочани. Проектът включва също така и изграждането на 2 пътни възела – ПВ „ТИДЗ Щип“ на км 1+075 и ПВ „Крупище“ на км 13+551.


Участък 1: Щип – Крупище от км 0+000 до км 14+300

Възложител: Обществено предприятие за държавни пътища – Република Северна Македония

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Изпълнител: Консорциум: ГРАНИТ – БЕТОН


Участък 2: Крупище - Кочани от км 14+300 до км 28+057

Възложител: Обществено предприятие за държавни пътища – Република Северна Македония

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Изпълнител: Консорциум: „Синохидро Корпорейшън“ ООД

<< Обратно към обекти