Спортна площадка – град Смолян


Реконструкция и рехабилитация на открита многофункционална спортна площадка – град Смолян

Откритата многофункционална спортна площадка включва:

Футболно игрище -1250.0 м2

Волейболно игрище -530.00 м2

Игрище за минифутбол -530.00 м2

Баскетболно игрище -420.00 м2

Игрище за тенис на корт -648.00 м2

Озеленени площи -1020 м2

Строител и проектант: ДЗЗД “Спорт за Смолян“, гр. Смолян

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 12.08.2015 г.