Път II-71 "Силистра - Добрич"


Проект „България-Транзитни пътища V”. Лот 20. Път II-71 "Силистра - Добрич". Рехабилитация на участъци: от км 5+871 до км 10+403, от км 17+088 до км 32+342 и от км 32+342 до км 86+579

  • Възложител: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
  • Консултант (по ФИДИК: МОТ МАКДОНАЛД
  • Строителен надзор: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД - гр.София
  • Строител: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т" АД гр. - Търговище
  • Проектант: "ПЪТПРОЕКТ - 2000" ООД – гр. София
<< Обратно към обекти