Път ІІ-29 "Варна - о.п. Добрич"


Програма за рехабилитация и реконструкция на пътища от Републиканската инфрастуктура /ІІ-ри и ІІІ-ти клас/ Лот 3, северозточен район, път ІІ-29 "Варна - о.п. Добрич" ; участъци км. 7+057 - км. 10+419, км 16+124 - км 20+470, част "Пътна", "Съоръжения", "Организация за движението"

<< Обратно към обекти