I-8 „Кaлотина - Софийски околовръстен път“


Модернизация на път I-8 „Кaлотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500

Етапно изпълнение:

Етап 1: Изграждане на Временна ЖП линия и Временен път при изграждане на Ж.П. съоръжение при км 3+660,00

Етап 2: Изграждане на Постоянна ЖП линия от км 52+898 до км 53+476.47 (ЖП трасе) и Съоръжение при км 3+640,00 – пресичане с ЖП линия София- Калотина

Етап 3: Участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500


Път I-8 в участъка от ГКПП Калотина до гр. София е част от основната трансевропейска транспортна мрежа на територията на Република България. Предвиденият за модернизация участък е част от важна връзка, която обезпечава движението между два големи гранични пункта - ГКПП “Калотина” на сръбската граница и ГКПП “Капитан Андреево” на турската граница.

С реализацията на инвестиционното намерение и модернизацията на пътния участък ще се осигури транспортна връзка с магистрален габарит по направление „Лондон - Будапеща - Белград - Ниш - София - Пловдив - Истанбул - Калкута“ като част от трансевропейската транспортна мрежа в границите на страната. Модернизацията на път I-8 от ГКПП Калотина до София ще подобри пропускателната способност и безопасността на движение в участъка. С модернизацията на разглеждания участък, който е част от проект „Модернизация на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270“ ще се привлече движение, с което неминуемо ще настъпи преразпределение на транспортните потоци и облекчение на високата интензивност на транзитното движение от и за централната част на Европа по транспортен коридор X „Ориент/Източно-Средиземноморски.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „СТРАБАГ - БПА“, състоящо се от „Щрабаг“ ЕАД, „СТРАБАГ“Сп.з.о.о. и „Битумина ГмбХ - България“ ЕООД

Консултант/инженер (строителен надзор): ДЗЗД „НАДЗОР КАЛОТИНА - СОП", състоящо се от „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД и „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СН: 3 090 500 лв (без ДДС)