Път III–202 "(І-2Русе – Цар Калоян) - Попово"


Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Проект BG161PO001/2.1-01/2007/001/044 – U – 01 Лот 46
Строеж: Рехабилитация и реконструкция на път III–202 „ (І-2Русе – Цар Калоян) – Щръклево – Кацелово – Опака – Попово”

Участъци от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 до км 12+000

Местонахождение: Землище Иваново, Област Русе

Възложител: Агенция “Пътна инфраструктура” - София

Консултант (Строителен надзор): „Пътинвест-инженеринг”АД - София

Строител: „Пътинженеринг” ООД Русе

Проектанти: „ВТС Консултинг” ЕООД Перник; „Пътконсулт Симеон Станчев” ЕООД Русе

<< Обратно към обекти