Път I-1 (Е 79) „п.в. Макреш-Ружинци“


Модернизация на Път I-1 (Е 79) „п.в. Макреш-Ружинци“

участъци от км 33+400 до км 47+000 и от км 47+000 до км 58+128.47, с изключение на мостовите съоръжения при км 49+350 (над река Скомля) и при км 54+120 (над река Медовнишка/Барата)” - Участък от км 47+000 до км 58+128.47