Долна Митрополия


Община Долна Митрополия

Рехабилитация на общинска пътна мрежа на:

- PVN 1041 /III - 118, Комарево - Долна Митрополия / Подем - Рибен - ДЗС „1 май" от км 0+750 до км 3+300,

- PVN 2046 /III - 118, Подем - Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/ от км 0+000 до км 1+800,

- PVN 3044 /III - 118, Подем - Долна Митрополия/ - Божурица /PVN 1042 от км 0+000 до км 2+100