III – 107 Кочериново – Рилски Манастир


Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755 в участъка от км 27+600 до км 27+850

Републикански път III – 107„(о.п. Дупница-о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила - Рилски манастир – Кирилова поляна“ има изключително важно значение и е единствена връзка за Светата Рилска обител,която е с историческо, културно и политическо значение за Република България, както и световен паметник на културата. Също така пътят обслужва Община Кочериново и Община Рила. От него се отклоняват един третокласен път за с. Смочево и общинските (бивши четвъртокласни) пътища за селата Стоб, Пороминово и Падала. Пътят има и важно стопанско значение за региона на двете общини и най-вече за туризъм, електродобив и електроснабдяване, водоснабдяване и дърводобив.

Пътният участък е изграден през 1970 г., като през 1985 г. му е извършен среден ремонт и през 2017г. е изпълнена рехабилитация на пътя от км 11+010 до км 30+792.57 по ОП „Региони в разстеж“.


Изпълнител: „Автомагистрали” ЕАД

Консултант/инженер (строителен надзор): „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СН: 78 499,23 лв (без ДДС)