Сметище в кв. Средна кула, община Русе


Закриване и рекултивация на сметище в кв. Средна кула, община Русе


Възложител: Община Русе