ВИК мрежи - гр. Долна Митрополия


Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ

Договор: №РД-12-54 / 11.04.2017г. с предмет „Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проект и строителен надзор на обект: „Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия(етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ”